Content top
Go4it - de effectiviteit van een poliklinische, multidisciplinaire groepsbehandeling voor obese adolescenten

Op 17 december 2015 is Ageeth Hofsteenge op de VU gepromoveerd op haar onderzoek over de effectiviteit van groepssessies bij adolescenten met overgewicht. Overgewicht en obesitas onder Nederlandse kinderen en adolescenten is een toenemend volksgezondheidsprobleem. Obesitas bij kinderen wordt geassocieerd met gedrags- en sociaal-emotionele problemen, een stijging in het aantal metabole afwijkingen, orthopedische complicaties, astma en een verslechterde psychosociale gezondheid. Bij aanvang van de Go4it pilotstudie in 2004 was het in Nederland gebruikelijk om adolescenten met obesitas te verwijzen naar een diëtist in de eerste lijn. Een intensievere behandeling gericht op het bereiken van een gezonde leefstijl was op dat moment niet beschikbaar. Om deze reden hebben de afdelingen kinder-endocrinologie, de sectie diëtiek en voedingswetenschappen en de afdeling Medische Psychologie en Sociale Geneeskunde van het VU medisch Centrum Amsterdam, het multidisciplinaire interventieprogramma "Go4it" ontwikkeld voor obese adolescenten.
De effectiviteit van de Go4it interventie is onderzocht in een gerandomiseerde gecontroleerde trial.

De studies in de proefschrift laten zien dat de Go4it interventie een significant gunstig effect heeft op de BMIsds en kwaliteit van leven van obese adolescenten na 18 maanden follow-up. Het behandelingseffect was groter bij adolescenten van westerse afkomst. De adolescenten die 5 of meer van de 7 Go4it sessies hadden bijgewoond hadden na 18 maanden een significante verbeterde BMIsds, middelomtrek en HDL cholesterol. Alvorens de Go4it interventie breder te implementeren, adviseert Hofsteenge een betere afstemming van het programma op de niet-westerse adolescenten, het toevoegen van een beweegprogramma, en aanbod op een locatie dichter bij huis.

Lees hier het gehele proefschrift over Go4it van Ageeth Hofsteenge