Content top
Dissemination of DOiT

Op 27 februari 2015 heeft Femke van Nassau succesvol haar proefschrift getiteld ‘Dissemination of DOiT’ verdedigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Haar proefschrift beschrijft de voorbereiding op de landelijke implementatie van het Dutch Obesity Intervention in Teenagers (DOiT) programma. Daarnaast wordt de evaluatie beschreven die inzicht gaf in de effecten van het programma en de belemmerende en bevorderende factoren voor de landelijke uitrol van het DOiT programma in Nederland.

Korte samenvatting

Overgewicht is een wereldwijd groeiend probleem, ook onder jongeren op het VMBO. Om deze toenemende mate van overgewicht tegen te gaan zijn er effectieve preventie programma’s nodig. Het Dutch Obesity Intervention in Teenagers (DOiT) programma is een voorbeeld van een dergelijk overgewicht preventieprogramma voor Nederlandse VMBO scholen. Bijzonder aan DOiT is de aandacht voor zowel gezonde voeding als voor voldoende bewegen.

De veelbelovende resultaten van een eerdere DOiT-studie gaven aanleiding om het programma klaar te maken voor landelijke uitrol in Nederland. Het aangepaste programma bestond uit 12 theorie- en 4 bewegingslessen verdeeld over twee schooljaren. Daarnaast bevatte het programma een omgevings- en oudercomponent.  

De gezondheidsimpact van programma’s zoals DOiT is afhankelijk van het gebruik in de praktijk. Daarom zijn in de periode 2011-2013 ruim 2000 leerlingen, verspreid over 20 interventie en 9 controle scholen, gevolgd. De vraag die hierbij centraal stond was: In welke mate wordt DOiT gebruikt zoals bedoeld en leidt het gebruik ook tot vermindering van overgewicht bij jongeren op het VMBO?

Uit de evaluatie bleek dat docenten ongeveer de helft van de geplande DOiT lessen hadden gegeven. Van de lessen die gegeven waren, gaven ze ongeveer de helft van de lessen volgens de handleiding. De hoeveelheid gegeven lessen nam af gedurende de twee schooljaren. Als reden hiervoor gaven docenten: andere onvoorziene prioriteiten, uitval van docenten en een hoge werkdruk.

Twintig maanden na de start van het programma dronken meisjes gemiddeld één glas minder suikerhoudende drank per dag ten opzichte van meisjes op scholen die het DOiT programma niet volgden. Jongens gingen vaker ontbijten. Effecten op gewicht waren niet zichtbaar. Wel zagen we een trend dat leerlingen op scholen die beter implementeerden minder overgewicht hadden ten opzichte van jongeren op scholen met een lagere implementatie, maar deze resultaten waren niet significant. Deze studie laat daarom zien dat het moeilijk is om effectief bewezen programma´s in de praktijk te implementeren zoals bedoeld.

Curriculum Vitae

Femke studeerde Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting Bewegingswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Sinds 2009 is Femke werkzaam bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het VU medisch centrum, waar zij ook haar promotie onderzoek deed. Sinds maart 2014 is Femke als postdoc onderzoeker werkzaam voor het EuroFIT project (leefstijlinterventie voor voetbalsupporters van eredivisie voetbalclubs – eurofitfp7.eu). Haar onderzoek interesses liggen op het gebied van het ontwikkelen van leefstijl interventies, implementatie onderzoek en het meten van beweeg- en zitgedrag. Klik hieronder voor de samenvatting van het proefschrift van Femke van Nassau.