Content top
Gezondheidswetenschapper Jamila Mejdoubi onderzocht in haar promotieonderzoek de effectiviteit van het VoorZorg programma in het verminderen van kindermishandeling en huiselijk geweld.

‘VoorZorg', een speciaal begeleidingsprogramma voor laag opgeleide, jonge zwangere vrouwen voorkomt kindermishandeling. Daarnaast is er een vermindering van het huiselijke geweld, gaan vrouwen minder roken en geven ze langer borstvoeding.
Zo'n 3 tot 4 % van alle kinderen krijgt in hun jeugd te maken met mishandeling. Dat heeft ernstige gevolgen voor het kind, zowel op korte als op lange termijn. Soms leidt mishandeling zelfs tot het overlijden van het kind. Het accent bij het bestrijden van kindermishandeling ligt momenteel op vroeg signaleren, dus nadat de kindermishandeling al heeft plaatsgevonden. Het onderzoek van Jamila Mejdoubi richt zich op een preventieve benadering van het probleem bij een specifieke groep vrouwen die vaker te maken hebben met armoede, geweld en misbruik.

VoorZorg is een oorspronkelijk Amerikaans programma (Nurse-Family Partnership, NFP) gericht op het voorkomen van kindermishandeling. In de VS is het programma succesvol gebleken. Nederland is het eerste land buiten de VS waar de effectiviteit van het programma wordt vastgesteld. Gespecialiseerde verpleegkundigen begeleiden de laag opgeleide zwangeren jonger dan 25 jaar in hun eerste zwangerschap totdat het kind 2 jaar is. Zij krijgen 40 tot 60 gestructureerde huisbezoeken. Door deze intensieve begeleiding is het aantal gevallen van kindermishandeling 11%, terwijl dit 19% is bij een vergelijkbare groep jonge moeders die geen VoorZorg kregen. Uit het onderzoek van Mejdoubi blijkt ook dat VoorZorg leidt tot het verminderen van huiselijk geweld, dat de vrouwen minder roken en dat ze langer borstvoeding blijven geven. Andere belangrijke resultaten zijn dat de vrouwen beter in de maatschappij participeren en dat ze beter opgeleid zijn.

http://www.voorzorg.info/

Fond slachtofferhulp 'Ouders begeleiden voorkomt mishandeling' -7 november 2014-