Content top
Mia Kösters, werkzaam bij de GGD Amsterdam, heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de effectiviteit en implementatie van VRIENDEN voor het Leven, een programma tegen angst en depressie bij kinderen. Op 22 oktober 2015 promoveerde zij met haar dissertatie getiteld "Friends for Life: Evaluation of an Indicated Prevention Program Targeting Anxiety and Depression in School Children".

Angst en depressie komen bij kinderen en jeugdigen vaak voor en kennen een hoge ziektelast. Bij basisschoolkinderen komen angststoornissen veelvuldig voor, depressie neemt vooral toe vanaf de puberleeftijd. Angst gaat vaak vooraf aan depressie. Angst en depressie op jonge leeftijd voorspellen psychische aandoeningen in het verdere leven, alcohol- en drugsmisbruik en suïcide. Angst en depressie hangen ook samen met een slechtere (school-) carrière. Preventie van angst en depressie bij kinderen is daarom van groot belang. 

Uit het onderzoek van Mia Kösters blijkt dat angst- en depressieklachten bij kinderen en jongeren verminderd kunnen worden met het programma VRIENDEN voor het Leven. VRIENDEN voor het Leven is een van oorsprong Australisch programma en is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Kinderen leren om te gaan met gevoelens van angst en somberheid. Hierdoor worden ze emotioneel veerkrachtiger. Mia Kösters vond dat het programma zeer effectief was in het verminderen van angst- en depressieve klachten. Een jaar na afloop was het niveau van angst- en depressieve klachten van kinderen die deel hadden genomen aan het programma vergelijkbaar met kinderen uit de algemene populatie. Daarnaast deden kinderen heel goed mee aan het programma en gaven ze aan dat het nuttig en leuk was om mee te doen. Ook ouders waren voornamelijk positief over het programma.

Het onderzoek vond plaats in samenwerking met de Vrije Universiteit en het VU medisch centrum.  

http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/53389

www.vriendenprogramma.nl


Foto: Francoise Rondaij-Koch